Danland > Om Danland > Forbehold

Forbehold

Tilbud og priser er gjeldende så lenge de er offentliggjort på en webside under domenet danland.dk. Det tas forbehold om utsolgte ferieenheter, trykkfeil og endringer som har tilkommet etter at tilbud, priser og øvrige tekster er offentliggjort på internett.

Danland A/S kan ikke stilles til ansvar for feil og/eller tap oppstått på grunn av feil, systemnedbrudd eller lignende på en webside under domenet danland.dk, eller på en webside tilhørende en Danland samarbeidspartner.

Rettigheter og varemerke

Alt materiale offentliggjort på en webside under domenet Danland.dk, herunder firmanavn, logo, slogans, bilder, tekster, kildekode m.v., er Danland A/S' eiendom og kan ikke, uten skriftlig avtale, kopieres helt eller delvis, verken direkte eller gjennom tredjepart.

Leiebetingelser - Persondatapolitikk - e-mail: info@danland.dk
Danland A/S - Lyngbyvej 20 - Ø - 2100 København - Danmark
Tel.: +45 70 13 00 00 - Fax.: +45 70 13 70 71
Bankforbindelse: Danske Bank/Oslo reg.nr. 9760 kontonr. 9760 05 01 635 - CVR: 67324013


Feriesenter Danmark - Feriecenter - Badeland i Danmark - Badeland - Ferie Danmark - Hytter Norge - Ferie Norge - Sommerhus Sverige - Hytte Trysil - Hytte Hemsedal - Hytte Nord Norge - Hytter Danmark - Spa Weekend - Barneferie - Familieferie