Vilkår og betingelser for DanCenter/Danland gavekort

Gavekortet

Et DanCenter/Danland gavekort udstedes kun av det danske selskapet DanCenter A/S med forretningsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø., Danmark. Gavekortet er et bestemt, forskuddsbetalt kort på et selvvalgt beløp. Dette er et betalingsmiddel, som kan benyttes i forbindelse med hel- eller delbetaling ved kjøp av opphold hos DanCenter A/S og Danland. Gavekortet kan også brukes i forbindelse med ekstraytelser som f.eks. sluttrengjøring eller som betaling for forbruksavhengige omkostninger. Hvis gavekortets beløp er mindre end bookingbeløpet, skal det resterende beløpet betales med de betalingsmulighetene, DanCenter A/S tilbyr i bookingprosessen. Gavekortets verdi kan ikke omgjøres til kontanter. Verdien på gavekortet kan brukes helt eller delvis ved alle transaksjoner. Et eventuelt overskytende beløp bliver på gavekortet og kan brukes senere, men før gyldighetsperioden utløper. Det samme gjelder for beløp i forbindelse med refundering av betaling ved avbestilt opphold, betalt med et gavekort. Gavekortet kan ikke benyttes som betalingsmiddel for fornøyelser, badeland eller andre lignende tilleggsytelser tilbudt av DanCenter/Danland. Gavekortet er personlig og kan ikke overdrags til tredjemann.

Kjøp av gavekortet

Gavekortet er designet til og tilgjengelig for individuelle kunder, som et fysisk kort, som sendes pr. e-mail. Kjøp av gavekort kan gjøres online på www.dancenter.dk eller via telefon på +45 70 13 00 00. Ved bestilling av gavekortet fremsendes ordrebekreftelse pr. e-mail, rett etter bestillingen er mottatt. Gavekortet sendes, rett etter at DanCenter har registrert betalingen av gavekortet. Køp av gavekort online eller pr. telefon kan annulleres ved skriftlig meddelelse pr. brev til: DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø., Danmark eller pr. e-mail til: booking@dancenter.com innen fjorten (14) dager fra kjøpstidspunktet, under betingelse av at gavekortet ikke er blitt brukt til betaling.

Pålydende verdi og gebyr m.m.

Et gavekorts kjøpspris svarer til gavekortets pålydende verdi pluss et eventuelt ekspedisjonsgebyr og leveringsomkostninger, hvis det er relevant. De gjeldende gebyrene vil bli beregnet og angitt før kjøpsprosessen avsluttes.

Gyldighet

Gavekortet vil være gyldig i en periode på seksogtredve (36) måneder etter kjøpstidspunktet. Hvis gavekortets innehaver ikke har brukt den samlede pålydende verdi ved utløpsdatoen, tilfaller dette beløpet DanCenter A/S. Det er heller ikke mulig å forlenge gyldighetsperioden eller overføre pålydende verdi til et nytt gavekort med en lengre gyldighetsperiode.

Trygg oppbevaring

Gavekortet skal til enhver tid oppbevares på et sikkert sted og med samme forsiktighet, som om det var kontanter. I tilfelle av tap eller tyveri kan gavekortet blokkeres. Dette skal skje ved å rette skriftlig henvendelse til DanCenter A/S. Heretter overføres gavekortets pålydende verdi til et nytt gavekort, som vil bli sendt til innehaveren av gavekortet. I denne forbindelse må gavekortinnehaveren selv betale ekspeditionsgebyr og leveringsomkostninger, som trekkes fra gavekortets pålydende verdi. Gavekortets gyldighetsperiode forlenges ikke som følge av dette.

Gjeldende rett

Kjøp av et gavekort foregår i henhold til dansk lovgivning. I tilfelle konflikter vedrørende gavekortet er rette værneting Byretten i København.

Databeskyttelse

Gavekortet medfører registrering av personlige opplysninger, f.eks. navn og adresse på mottakeren, samt kjøperens kredittopplysninger. DanCenter A/S sikrer, at all behandling og oppbevaring av disse personlige opplysningene utføres i overensstemmelse med persondataloven.